Klik hier om het infopunt te mailen

Voortgang werkzaamheden

Op dit moment zijn we druk bezig met het afwerken van de grenskade.


Het benodigde zand dat wordt ontgraven uit de buffer ligt bijna op de plek, dus het afwerken is begonnen. Vanaf het meest zuidelijke puntje van ons werkterrein wordt de zandkern geprofileerd aan beide zijden onder een talud van 1:2. Aan de zijde van het Bargerveen wordt een leemlaag met een dikte van 1,5 meter aangebracht, om te zorgen dat de nieuwe kade waterdicht is. Deze leemlaag wordt afgewerkt met een laag veen. De zijde aan Duitsland wordt eveneens afgewerkt met veen. 

De werkzaamheden ter plaatse van de grenskade worden in week 15 afgerond. In oktober 2017 wordt het nieuwe fietspad van beton aangebracht. 

Binnen het buffergebied, het gebied ten noorden van de Hogeweg, vinden de komende weken nog wel werkzaamheden plaats. De watergangen ter plaatse van het perceel achter het informatiepunt worden dan gegraven. 

Links:

 • Hoornstra
 • Fuhler
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Staatsbosbeheer
 • Royal HaskoningDHV
 • Bargerveen-Schoonebeek
 • Antea Group
 • Interreg logo
 • Naturpark Moor logo
 • Niedersaksen logo