Klik hier om het infopunt te mailen
Buffer-Noord Zwartemeer

Planning

 

 

De afgelopen periode is het grote grondverzet voor de buffer afgerond. Inmiddels zijn ook de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de civieltechnische kunstwerken gestart en wordt een grote betonnen duiker geplaatst. De komende maanden gaan we verder met het voorbereiden en vervolgens het plaatsen van deze kunstwerken. Daarnaast worden er op verschillende p...

Lees meer

Vanaf vrijdag 22 december liggen de werkzaamheden gedurende twee weken stil. 

Na de kerstvakantie gaan we verder met het aanleggen en afwerken van kades in het verwerkingsgebied (ter plaatse van de Laardijk, de verlengde Noordersloot en de parkeerplaats aan de Hogeweg) en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van betonfiet...

Lees meer

De werkzaamheden aan de Grenskade zijn zo goed als afgerond. Er dienen nog enkele taluds en bermen afgewerkt te worden.

Wanneer de weersomstandigheden verbeteren worden deze werkzaamheden opgepakt.

Het betonfietspad is al wel opengesteld om recreanten toegang te geven tot het gebied. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met zachte bermen naast...

Lees meer

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen december 2016 en 2018.In het project wordt onderscheid gemaakt in 3 deelgebieden, ‘Inrichting Buffer’, ‘Grenskade’ en ‘Verwerkingslocaties’.

De eerste fase omvat de inrichting van de buffer en de aanleg van de Grenskade met zand en veen uit de te ontgraven buffer. De uitvoeri...

Lees meer

Links:

 • Hoornstra
 • Fuhler
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Staatsbosbeheer
 • Royal HaskoningDHV
 • Bargerveen-Schoonebeek
 • Antea Group
 • Interreg logo
 • Naturpark Moor logo
 • Niedersaksen logo