Klik hier om het infopunt te mailen

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen december 2016 en 2018.In het project wordt onderscheid gemaakt in 3 deelgebieden, ‘Inrichting Buffer’, ‘Grenskade’ en ‘Verwerkingslocaties’.

De eerste fase omvat de inrichting van de buffer en de aanleg van de Grenskade met zand en veen uit de te ontgraven buffer. De uitvoering van dit eerste deel zal in totaal ongeveer 25 weken in beslag nemen waartussen een periode zal worden gebruikt om rust te geven aan de flora en fauna (broedseizoen).

Het tweede deel van de werkzaamheden, het inrichten van de verwerkingslocaties, zal ca. 28 weken in beslag nemen waarbij het doel is om weer voor het broedseizoen de werkzaamheden af te ronden.

Links:

 • Hoornstra
 • Fuhler
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Staatsbosbeheer
 • Royal HaskoningDHV
 • Bargerveen-Schoonebeek
 • Antea Group
 • Interreg logo
 • Naturpark Moor logo
 • Niedersaksen logo