Klik hier om het infopunt te mailen
Buffer-Noord Zwartemeer

Nieuws

Afronding van de werkzaamheden

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt ook voor dit project.


De grootste bulk aan werk hadden we voor de zomervakantie al afgerond, maar de afwerking en de realisatie van de kunstwerken heeft uiteindelijk nog behoorlijk wat tijd in beslag genomen. 

We zijn nu zover dat we kunnen zeggen dat we gereed zijn met de werkzaam...

Lees meer

Tijdelijke stremming Eemslandweg

Op de drempel Eemslandweg (ter hoogte van de fietsbrug) wordt op 5 juli een rode coating aangebracht. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de weg gedurende 2 á 3 uur gestremd voor alle verkeer. 

Verkeer zal worden omgeleid via de Verlengde van Echtenskanaal. 

Bewoners zijn reeds geïnformeerd door middel van een bewonersbrie...

Lees meer

Tijdelijke stremming Verlengde van Echtenskanaal

Aan de Verlengde van Echtenskanaal wordt op 4 en 5 juli a.s. een drempelconstructie aangelegd ter hoogte van de fietsbrug (tussen huisnummer 3 en 6). 

De Verlengde van Echtenskanaal is gedurende deze periode gestremd voor alle verkeer. Woningen 6 t/m 28 zijn bereikbaar via de oostzijde, woningen 234 t/m 3 zijn bereikbaar via de westzijde. 

Bewoner...

Lees meer

Update - Stremming Hogeweg

In verband met de slechte weersomstandigheden van eind week 25 konden wij onze werkzaamheden aan de Hogeweg helaas niet volledig gereed maken. Dit betekent dat de Hogeweg tot en met woensdagochtend gestremd is.

Daarnaast zal dinsdag 3 juli de Hogewog nogmaals worden gestremd.

Onze excuses voor het ongemak. 

Lees meer

Tijdelijke stremming Hogeweg

Aan de Hogeweg worden de volgende asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd in week 25:

- Aanbrengen dremplplateau op de kruising Hogeweg / Verl. Schepersweg / Laardijk;

- Aanbrengen drempel ter hoogte van de directiekeet Fuhler-Hoornstra;

- Aanbrengen faunagoot.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Hogeweg tijdelijk gestremd. Verk...

Lees meer

Tijdelijke stremming De Panden

Voor de waterhuishouding in het gebied leggen wij op veschillende locaties duikers aan. Dit zijn buizen welke twee watergangen met elkaar verbinden.

Eén van deze duikers dient in de vorm van een onderleider onder de natuurleiding de Runde aangelegd te worden, waarvoor De Panden tijdelijk gestremd dient te worden. 

Deze werkzaamheden starten op 2...

Lees meer

Betonfietspad Dorpshuiswijk - update 08-03-18

Gezien de stijgende temperaturen zal morgen 9 maart worden gestart met het aanbrengen van het betonfietspad aan de Dorpshuiswijk. 

In verband met eenuithardingstijd van 4 weken voor het beton zal het fietspad nog niet direct open worden gesteld.

Lees meer

Betonfietspad Dorpshuiswijk - update 15-02-18

In het vorige nieuwsitem hebben wij vermeld dat wij het betonfietspad, ijs en weder dienende, voor 12 februari gepland hadden. In verband met de vorst van de afgelopen weken hebben wij helaas het beton niet aan kunnen brengen. 

Wij hebben elke dag gekeken of de ondergrond geschikt was voor het aanbrengen zullen dit ook de komende week dagelijks doen. Wanneer d...

Lees meer

Stremming Hogeweg week 8

Voor de waterhuishouding in het gebied leggen wij op veschillende locaties duikers aan. Dit zijn buizen van beton of PVC welke twee watergangen met elkaar verbinden.

Eén van deze duikers dient onder de Hogeweg aangelegd te worden, waarvoor de Hogeweg opgebroken moet worden. 

In de week van 19 februari (week 8) zal ten behoeve van deze werkzaamhe...

Lees meer

Betonfietspad Dorpshuiswijk - update

In verband met natte weersomstandigheden konden wij het betonfietspad eind 2017 niet volgens onze planning aanbrengen.

Het aanbrengen van het betonfietspad staat nu, ijs en weder dienende, gepland voor 12 februari. De rijplaten welke nu tijdelijk aan de Dorpshuiswijk in de berm liggen zullen hiervoor nog eenmalig op de rijbaan worden gelegd.

In verband met ...

Lees meer

Prettige feestdagen

Namens de aannemerscombinatie Hoornstra Aann.mij NV en Loon- en Verhuurbedrijf Fuhler BV wensen wij u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018.

Lees meer

Bereikbaarheid Dorpshuiswijk

In verband met de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode kunnen wij onze geplande werkzaamheden helaas niet uitvoeren.

Wij waren voornemens om het betonnen fietspad langs de Runde en de Dorpshuiswijk in week 49 aan te brengen. Helaas is dit niet gelukt door de overvloedige regen- en sneeuwval. De werkzaamheden worden over de kerstvakantie heen getild. Lees meer

Let op! Bereikbaarheid Grenskade

In verband met slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode zijn de bermen naast het fietspad op de Grenskade erg zacht. 

Om recreanten toch de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de Grenskade is besloten het betonfietspad op de Grenskade open te stellen. Wel dient rekening gehouden te worden met zeer zachte bermen!

Het ...

Lees meer

Werkzaamheden buffer / verwerkingslocaties

We zijn inmiddels weer volop bezig met werkzaamheden ter plaatse van de buffer. We verwerken onder andere veen wat nog in depot stond en we ontgraven zand zodat dit kan drogen ten behoeve van verwerking in de verwerkingslocaties. Daarnaast zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden aan de Verlengde Noordersloot en de Laardijk zodat we medio september kunnen starten met...

Lees meer

Start werkzaamheden

Wij zijn weer gestart met de werkzaamheden na een periode stil te hebben gelegen in verband met het broedseizoen. Op dit moment worden bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het transporteren van voorheen ontgraven grond wat tijdelijk in een depot is gezet en het ontgraven van watergangen. 

Na de bouwvakantie (week 32-34) zullen we verder gaan met de werkz...

Lees meer

Open dag 25 mei

Ook Fuhler-Hoornstra doet mee met de open dag in het Bargerveen op 25 mei a.s.

Van 10:00 tot 16:00 kunt u zowel bij Staatsbosbeheer als bij de projectlocaties terecht voor informatie over de werkzaamheden. Ook zijn hier speelelementen voor de kinderen aanwezig.

U kunt de open dag bezoeken per fiets of auto, maar u kunt ook gebruik maken van de Veenland Expr...

Lees meer

Grenspaal teruggeplaatst

Vandaag (13-4-2017) hebben we de grenspaal terug geplaatst op de grenskade. Het Kadaster heeft de locatie nagemeten en ja......

keurig op de grens geplaatst!!!!. 

Lees meer

Voortgang werkzaamheden

Op dit moment zijn we druk bezig met het afwerken van de grenskade.


Het benodigde zand dat wordt ontgraven uit de buffer ligt bijna op de plek, dus het afwerken is begonnen. Vanaf het meest zuidelijke puntje van ons werkterrein wordt de zandkern geprofileerd aan beide zijden onder een talud van 1:2. Aan de zijde van het Bargerveen wordt een ...

Lees meer

Projectbezoek Provincie en Prolander

Op 25 januari heeft de aannemerscombinatie Fuhler-Hoornstra bezoek gehad van zowel de provincie Drenthe als opdrachtgever Prolander.

De provincie, vertegenwoordigd door gedeputeerde Henk Jumelet en bestuursadviseur Kim de Vries, en Prolander, vertegenwoordigd door directrice Evelien van Everdingen en projectleider Bert van Guldener, kregen een rondleiding door het ...

Lees meer

Start werkzaamheden Zwartemeer

Deze week is de aannemerscombinatie begonnen met het inrichten van het infopunt aan de Hogeweg. Vanaf maandag 12 december zullen de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan nadat onze medewerkers zijn ingelicht over veiligheid en milieu. Eén onderwerp waar de aandacht op gevestigd zal worden is CO2.

Indien u tijdens de uitvoering vragen heeft dan kunt u terec...

Lees meer

Inloopbijeenkomst 30 november

Ter informatie zal op 30 november 2016 van 17:30 tot 19:30 een inloopbijeenkomst worden georganiseerd in Theehuis d'Aole Pastorie (Kamerlingswijk WZ 136, 7894AR Zwartemeer). Tijdens deze bijeenkomst kunt u de projectplannen bekijken en vragen stellen aan leden van ons team.

Lees meer

De aannemerscombinatie kan van start!

Op 14 november heeft aannemerscombinatie Hoornstra Aann.mij NV en Loon- en verhuurbedrijf Fuhler BV gunning gekregen van Prolander om de werkzaamheden aan de Buffer noord te Zwartemeer uit te voeren. Er zijn al voorbereidende werkzaamheden verricht, echter zullen 5 december a.s. de uitvoeringswerkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. 

Lees meer

Links:

 • Hoornstra
 • Fuhler
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Staatsbosbeheer
 • Royal HaskoningDHV
 • Bargerveen-Schoonebeek
 • Antea Group
 • Interreg logo
 • Naturpark Moor logo
 • Niedersaksen logo