Klik hier om het infopunt te mailen

Afronding Grenskade

De werkzaamheden aan de Grenskade zijn zo goed als afgerond. Er dienen nog enkele taluds en bermen afgewerkt te worden.

Wanneer de weersomstandigheden verbeteren worden deze werkzaamheden opgepakt.

Het betonfietspad is al wel opengesteld om recreanten toegang te geven tot het gebied. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met zachte bermen naast het fietspad. 

Links:

 • Hoornstra
 • Fuhler
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Staatsbosbeheer
 • Royal HaskoningDHV
 • Bargerveen-Schoonebeek
 • Antea Group
 • Interreg logo
 • Naturpark Moor logo
 • Niedersaksen logo